De liefde

Wij zaten aan de tafel, zij en ik, in de witte nacht: vollemaan
bescheen de sneeuw, de wind lag aangelijnd, het was
zo stil als had de wereld nog geen klank gebaard.

Ook wij zwegen moeiteloos met dit grote zwijgen mee.
'Aan woorden geen behoefte'lazen wij, 'alles is gezegd' ,
en onze blikken bleven dankbaar met elkaar verstrengeld.

In haar ogen leek de neiging tot een vraag zich aan te dienen.
Hoeft niet, lachten de mijne. En we zagen het, we zagen het.

Uit de bundel: Tsunami in de amstel
Pieter Boskma
uitgeverij De bezige bij

 

 


 

Als ik


"Als ik later opa ben, geef ik mijn kleinzoon een ijsje."
"Als ik kleinzoon ben, vraag ik opa of hij koffie wil."

"Als ik opa ben, ga ik de hele dag wipwappen,"
"Ja," zegt opa, "dat is een goed idee. Kom op!"

Opa en kleinzoon springen op en rennen naar buiten
"Zal ik de wip nemen en jij de wap of wil je liever..."
Daar antwoord Japie helemaal niet meer op.
Het maakt niet uit. De wip zit toch aan de wap vast.

Gerard B. Berends ( Uit de bundel Dichter, gedichten voor kinderen van 6 tot 106)
Uitgeverij Plint

 

 

 


 

Allemaal eilanden

Ieder mens is een eiland
vol bloeiende planten
met aan alle kanten
geen overkant

alleen de geur van de
ver gelegen
andere eilanden
waait elkaar tegen

maar planten en bomen
denken of dromen
dat de zee straks verzandt

en in ogenblikken
strekt bloeiende wikke
van strand tot strand.

Leo Vroman

uit de posthuum verschenen bundel: Die vleugels II
Uitgeverij Querido

 

 

 


 

Dichter

Een dichter treedt niet op , zet de dingen niet naar zijn hand en
verklaart niets . Hij kijkt , luistert , staat aan de kant , in de berm ,
midden op de weg , aan zee , op een berg of in het centrum
van een stad . Hij luistert en kijkt , naar eksters die dansen
na een exclusief ontbijt lachend langs het water . Het water
stroomt , hoorbaar , door de oudste bocht van de stad .

Vertrekken doet hij nooit , hij is altijd onderweg , zwerft ,
maar zal daarover zwijgen , wat doet vermoeden dat hij besloten
heeft koers te zetten naar een herkenbaar doel . Maar dat is een
vergissing . Hij speelt niet mee en treedt nergens tegen op , daar
heeft hij geen tijd voor . Hij blijft zich verbazen over het verloren
gaan van de herinnering aan de verpletterende ernst van het heden .

Henk Ester

Uit de bundel: Bijgeluiden

Dichter Henk Ester heeft met zijn bundel Bijgeluiden de C. Buddingh'-prijs 2013 voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het afgelopen jaar gewonnen


 

Verschrikkelijk

In Lochem kun je katholieke vissen vinden
die traag rondjes zwemmen in een kom
op een vensterbank in een klaslokaal
van de St.Josephschool . Juffrouw Mol

hangt er een bord met plant om de plant .
Tafel om de tafel . Stoel om de stoel .
Vis om de vissen . Ik wist niet wat ik zag .
Ik kon de hele wereld schrijven .

Toen ik eeuwig in Amsterdam ging wonen
schreef ik juffrouw Mol dat ik haar zou missen .
Ik wacht nog steeds op een brief . Misschien

had ik verschrikkelijk niet moeten doorstrepen .
Door de huizen aan het Cremerplein schemeren
de bomen van het bos dat in de tuin begon .

Maria Barnas

uit Jaja de oerknal


 

Sterrenlicht

Zoals punten de voetstappen zijn
van uitroeptekens, en Cruquius
het Oergemaal is, zand wat blijft
van gebergten en eens een zang

syllaben en glamzend sterrenlicht
uit het modderige duister maalt,
brandt op de driesprong de lamp nog
in de herberg met verdampte olie

en wandelt de weg de velden over,
maar daalt de helling de heuvel af,
blijft het varken over 't hek zien,
met de op-en ondergaande zon

in zijn groen oog; hij blijft kijken
naar 't licht al vliegen de messen
als vogelvluchten eeuwig voorbij
en malen altijd de gemalen en molens;

een potje delicate lijsterborsten,
begraven door een Romein in Jaar 1
smadelijk gegaan en vergeten Anno 1,
vestig daarop je oog niet blijvend .

H.H.ter Balkt

uit Vliegtuigmagneet


 

Da Capo

reed binnen allerzwartste
met je gezandstraalde ziel
gerangschikte tranen
treed binnen en brul als een dame

schreeuw onder een houten doek
opnieuw cadenza na cadenza
sterf in een lijf dat niet van jou is
zing tot bloedens toe
ik wacht

beuk open de rode zaal
ik heb haar schoon en stil gemaakt
en smeek je wees mijn opera
da capo
kus dit lege hart

Ramsey Nasr

uit: tussen lely en waterstofbom

Aan dichter, schrijver en acteur Ramsey Nasr is de Gouden Ganzenveer 2013 toegekend.


 

Over de eindigheid van het leven

Maar natuurlijk kwam ik ook weer
zo'n vriend tegen die er eens zeer
diep doorheen wilde gaan , spitsuur
op een terras midden in de stad,
lekker weer,er was nog veel aan
te doen op mijn leeftijd als je dat
zo zag . Straks zal ik er niet meer
zijn dacht ik,over veel gepraat en
weinig gezien hebben,geproefd ,
gedaan . Ik zweeg daarover .

Rutger Kopland (1934-2012)

uit: Het orgeltje van yesterday

 


 

ALLES BLIJFT

Daar stond een muur die ik heb aangeraakt.
De muur werd afgebroken. Van het puin
Werd verderop een fundament gemaakt.
Ik plantte een fruitboom in mijn oude tuin.

Die werd geasfalteerd. Vijf meter diep
Houdt zich een wortelstronk nog grommend koest.
Vijf eeuwen lang desnoods. De Spaanse griep
Landt ooit op Mars omdat ik heb gehoest.

Er was een vriend aan wie ik heb geschreven,
Een rots waar ik mijn naam in heb gekerfd.
Je bent een deel van alles bij je leven
En alles blijft bestaan wanneer je sterft.

Gerrit Komrij (1944-2012)

(uit: Luchtspiegelingen , 2001)De Tijd van Lehmann


Een grote zwarte vrouw
Rookt de waterpijp ,

En het leven marcheert
Door de kruidentuin

Hij valt eerst van zijn stoel
En stormt dan het podium op .

Hij ploegt met een paard
En ziet door de ramen een koe .

" Heb ik nog extra tijd ? " roept hij
Vele vragen vervagend .

De oude dichter heeft
Zijn eigen raderwerk .


John Schoorl

Uit de bundel : bukshag
Uitgeverij Van gennep € 17.90


 

Hotel Ambassade

Langzaam trekt het late middaglicht
Een hoes van honing over Amsterdam,
De vleugeldeuren draaien ons gezicht
Van glas naar de verdwenen Herengracht .

Meeuwen liggen boven ons balkon
Te zweven in de gouden koepelnok
En schreeuwen zich verloren in de zon.
Wij drinken blind een koud geworden thee.

Vreemde talen lopen trappen op
En af en nemen ook ons afscheid mee
In slepende koffers,naar een ander huis.
Beneden staan wij blauw aaneengeschreven .

Leonard Nolens

Uit de bundel : Manieren van leven (gedichten 1975-2011)
Uitgever Querido € 39.95


 

Bij de uitvaart van het boek


De schrijver met zijn ongeschoren woede,
de dichter van drie doodgeboren boeken:
daar staan ze met hun doos vol slome woorden.
Sterk spul of niet: de uitvaartvan het boek,
we naderen de uitvaart van het boek.

Vannacht,ik was nog op,stond de literatuur
dronken aan mijn deur. Rot op,riep ik, rot op,
je hebt je kans gehad. Toen droop ze af
en keek ik weer wat grand old Google bracht.

We lezen om te leren hoe te leven.
En ik, mijn boeken moe, ging stil naar bed.
Wat ging er mis? Wat moet ik weten? Schrijf,

schrijf het, schrijf het op, smeer je wijsheid uit,
kom brallen op mijn stoep, Ik ga naar bed.

Menno Wigman

Uit de bundel: Mijn naam is Legioen
Uitgever Prometheus € 14.95


 

Ziekenkamer

De oudste dat ben ik
met mijn vijfennegentig
Dan vierennegentig negenentachtig zesentachtig
Vier vrouwen in een ziekenkamer

De dagen dat
onze families ons bezoeken
zit het hier vol bejaarden
En op de gang
een opstopping van rolstoelen.

Ik
met al die lachende stemmen
in mijn rug
steun op de arm van mijn zoon
kijk van bij het raam
naar de heldere hemel .

Toyo Shibata (debuut van 99-jarige Japanse)

Uit de bundel : Geef de moed niet op
uitgever Lebowski
€ 17.90

 


 

 

 

Slijpsel

Op een kast in mijn klas
stond een wereldbol
daaronder zette ik
een puntenslijper
in de vorm van
een wereldbol

en zo herinner ik me
mijn werelden als ik
het sterrenslijpsel
aan de hemel zie .

K . Schippers

Uit de bundel : Tellen en wegen
uitgever Querido
Euro 18.95

 

 


 

Rutebeuf (1230-ca. 1285)

Waar zijn de vrienden toch gebleven ,
Die mij zo trouw plachten te omgeven
En die 'k beminde ?
Er is geen spoor meer van te vinden !
Te dun gezaaid was dit soort vrinden,
Te schraal geplant .
Zij hielden in de storm geen stand ,
Want sinds mij God van alle kant
Zo fel belaagt ,
Is er niet een meer opgedaagd.
Mij dunkt , de wind heeft ze verjaagd:
Hun liefde dorde,
Weg woei de hele vriendenhorde ,
Toen voor mijn deur de stormwind morde .

vertaald uit het frans
door w. van elden

Uit de bundel : De allermooiste gedichten van de Europese poezie
Een uitgave van uitgeverij Meulenhof
€ 15.00
Zoals iedereen

Zoals iedereen , boog ik mijn hoofd
tijdens de consecratie van brood en wijn,
keek ik omhoog naar de opgehouden hostie en opgehouden kelk ,
geloofde (wat dat ook betekenen mag) dat een verandering optrad .

Ik begaf me naar het altaarhek en ontving het mysterie
op mijn tong , ging terug naar mijn plaats , deed mijn ogen stevig dicht , zei
het dankgebed , opende mijn ogen en voelde
hoe de tijd weer begon te lopen .

Er was nooit een moment

dat ik het losliet tegen mezelf of een ander .
Het verlies vond plaats buiten het podium . En nu kan ik
woorden als "dankgebed" of "hostie" of "communiebrood"
niet verloochenen.Ze hebben een onsterfelijke
rilling en aantrekkingskracht , als bronwater diep beneden .

Seamus heaney

Uit de bundel "Regio en Ring
Een uitgave van Uitgeverij Meulenhof
€ 17,95


 

Ik zie de zee
de zee ziet mij
dag zee
hoe gaat het ?
ik eb , zegt de zee
wat heb je ? zeg ik .
ik heb eb
doet dat zeer ?
nee , zegt de zee
een zee heeft geen zeer .

Frank Eerhart

Uit de bundel "Tikken tegen de maan " 50 kindergedichten uit nederland en vlaanderen
Verzameld door Joke van Leeuwen met illustraties .
Gebonden € 18.95
Uitgave : Ons erfdeel


Credo / week 17 2010

ik geloof in een rivier

die stroomt van zee naar de bergen
ik vraag van de poezie niet meer
dan die rivier in kaart te brengen

ik wil geen water uit de rotsen slaan
maar ik wil water naar de rotsen dragen
droge zwarte rots
wordt blauwe waterrots

maar de kranten willen het anders
willen droog en zwart van koppen staan
werpen dammen op en dwingen
rechtsomkeert .

Remco Campert
Uit de bundel "Dichter" (Verzamelde gedichten)
Gebonden € 29.90
Uitgave: De Bezige Bij

 


 

Heb je ten halve gedwaald
hoef je niet meer dan de helft te zijn vergeten,
ben je, naar je toe gerekend,
in de context van de consellatie
voor driekwart geslaagd.

als je niet opnieuw beginnen kunt
begin je ergens in het midden
( niet altijd is flexibiliteit een
bijproduct van wankelmoedigheid)
hoe fataal eenmalig falen
zijn kan zonder ondervinding
laat je in het midden
waar je staat begin je

Te vroeg, nochtans te laat.

Hans Verhagen (winnaar P.C.Hooftprijs 2009)
Uit de Bundel "Eeuwige Vlam", De verzamelde gedichten.
Gebonden € 25.00

top


 

 

GESPREK |

Ze kijkt me vragend aan
je zwijgt zegt ze en waarover

inderdaad waarover zwijg ik
en ik begin te zoeken naar
een antwoord

ik kijk voorbij haar gezicht
naar de muur en van de muur
naar het raam en van het raam
naar mijn handen in mijn schoot
en weer terug naar haar gezicht

ze kijkt mij nog steeds aan
ik hoor de stilte in haar kamer

ik zou willen zeggen dat ik zwijg
over mijzelf want ik weet niet
wie dat is

Rutger Kopland; Toen ik dit zag
verschenen november 2008
gebonden 19,50
ingenaaid 13,50

topACHTER DE SCHUTTING | week 24-2008

Ingmar HeytzeJe was kind en alles was er, bijna niemand was dood
en je was zo klein als de wereld om je heen, drie straten en een
schoolplein, de geheime plek in de bosrand, jouw boom, het parkje
met de groene schaduw achter de heg, alles was er en zou er
altijd zijn want niemand kwam op het idee daar iets aan te veranderen
en je weet ook nu niet meer hoe alle dingen gingen schuiven, hoe
struiken of jurkjes zoch openden als theaterdoek met uitzicht op iets
wat je nog niet zien mocht, iets wat eigenlijk voor later was, misschien
was er een kijk gat in de schutting - en dat je jezelf, geen kind meer,
aan de andere kant van de schutting terug vond en je afvroeg hoe je
daar gekomen was, maar vooral waar de wens dat alles steeds weer
anders moest vandaan kwam, en dat je nu pas begrijpt wat je
doet alleen een poging is om de dingen terug te veranderen naar
de tijd dat alles was. zoals het was toen je nog kind was,
alles was er, weet je nog, bijna niemand was dood en je was
zo klein als de wereld om je heen.

Ingmar Heytze
Uit; Elders in de wereld
isbn 9789057590498
15,00 euro

top


Rilke - Herfst | week 23-2008

Rainer Maria Rilke (1875-1926)Intro Heer, het is tijd, de zomerdagen zijn geteld,
spreid nu Uw schaduw over zonnewijzers
en laat de herfststorm jagen over 't veld.

Gebied de laatste vruchten gaaf te zijn
en schenk ze nog twee zoele dagen,
dwing ze tot rijpheid en voldragen
zoetheid voor de zware wijn.

Wie nu geen huis heeft zal er geen meer bouwen,
en wie nu eenzaam is die blijft het lang,
zal wakker liggen,lezen,brieven schrijven
en buiten dwalende,onrustig,bang,
de dorre blader horen met hun ritselendezang

Rainer Maria Rilke

Uit Sieben Nedersaksisch
zeven gedichten van Rilke in het Duits en vertaald in het Gronings,Drents,Twents en het Nederlands
fraai uitgegeven door AFDH met Dvd 49,50

top top